Aktuálně

Základní pravidla pobytu v naší mateřské škole

  1. Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou, která v prostoru mateřské školy má roušku. (dále doprovod).
  2. Dítě při příchodu do MŠ netrpí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)
  3. Pokud budou výše uvedené příznaky patrné při příchodu nebude dítě přijato k docházce do mateřské školy.
  4. Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost a pak teprve je dítěti umožněn nástup do MŠ. (prokázání, že nejde o infekční onemocnění)
  5. Po příchodu do mateřské školy, si děti ve třídě umyjí ruce teplou vodou a mýdlem a utřou do svého ručníku, který visí pod stejným označením jako uložené věci v šatně.(V případě cizí třídy do jednorázového ručníku v dávkovači)
  6. Rodič vloží do podepsaného igelitového sáčku 2 roušky pro své dítě a sáček umístí k jeho osobním věcem do šatny mateřské školy.
  7. Pokud se vyskytnou příznaky infekčního onemocnění u dítěte během dne, zákonný zástupce je telefonicky na tuto skutečnost upozorněn a musí si dítě vyzvednou v co nejkratším čase.
  8. Je potřeba ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou při přivádění a odvádění dětí do MŠ a z MŠ, neshlukovat se před budovou MŠ a plně respektovat požadavky zaměstnanců mateřské školy.
  9. Při vyzvednutí dítěte ze školky nezanechávejte v prostorách šatny žádné osobní věci dítěte s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (igelitový pytlík, igelitová taška apod.)

Pravidla pobytu dítěte jsou zpracovány dle Manuálu MŠMT (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19)

Dodržováním výše uvedených pravidel chráníme nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás zaměstnance mateřské školy.

 

Dana Navotná
ředitelka mateřské školy

2. mateřská škola Jindřichův Hradec

logo 2msjh smallJáchymova ul. 209/III
Jindřichův Hradec
37701

email: msjachymova@seznam.cz
tel: +420 384 323 478

IČO: 70981973
ID datové schránky: a3xmv52
Zřizovatel: MěÚ J. Hradec

Poslední příspěvky

Vyhledávání

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout