Aktuálně

Kniha a práce s ní je nedílnou součástí práce pedagoga. Má velký vliv na rozvoj dítěte a následný vztah ke vzdělávání. Kromě slovní zásoby a řeči rozvíjí i další stránky osobnosti dítěte. Vede k přemýšlení, utváření vlastního názoru, logickému myšlení, prohlubování citů, vkusu a fantazie. Přináší radost a nové poznatky.

Jsme si vědomi, že při četbě je důležitá pravidelnost, tak jsme od začátku 2. pololetí zavedli „čtvrtky s knihou pro předškoláky“. Měli jsme velké štěstí. Nabídla se nám začínající autorka Kateřina Dvorská se svou prvotinou „ Příběhy světlušky Věrušky “.

 Vážení rodiče,

na našich webových stránkách v sekci "Jáchymáček" najdete náměty pro činnosti s dětmi. V naší školce zdomácněl skřítek Jáchymáček a bude s námi připravovat různé hry a aktivity, které si můžete doma s dětmi vyzkoušet. Jáchymáčkova dobrodružství kopírují přírodní a společenské události, které nás provázejí celý rok a podle kterých je koncipován i náš školní vzdělávací program. Můžete si tak vyzkoušet a částečně se seznámit s tím, co je obsahem předškolního vzdělávání.

Novou zprávu od Jáchymáčka najdete již nyní v jeho záložce.

Hravé a zábavné poznávání vám přejí paní učitelky a skřítek Jáchymáček!

2. mateřská škola Jindřichův Hradec

logo 2msjh smallJáchymova ul. 209/III
Jindřichův Hradec
37701

email: msjachymova@seznam.cz
tel: +420 384 323 478

IČO: 70981973
ID datové schránky: a3xmv52
Zřizovatel: MěÚ J. Hradec

Poslední příspěvky

Vyhledávání