Jídelníček

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek


Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorcen za názvem jídla. 

  • Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě.
  • Změna jídelníčku a alergenu vyhrazena.
  • Aktuální informace v místě výdeje.

Kuchařky:

  • Marta Přibylová
  • Helena Kočová

Hospodářka MŠ:

  • Michaela Štoidlová

Dobrou chuť!


Vnitřní řád školní jídelny.

Organizace školního stravování v MŠ, se řídí vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v přílohách k vyhlášce 107/2005 Sb., ve znění pozdějších novel. 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, se stravovalo vždy.

Stravné

Věková kategorie 3-6 let:

 Přesnídávka:   11,-Kč
 Oběd:   24,- Kč
 Svačina:  11,- Kč
 Celkem  46,- Kč

 

Věková kategorie 7 let:

 Přesnídávka:   11,-Kč
 Oběd:   26,- Kč
 Svačina:  11,- Kč
 Celkem  48,- Kč

Odhlašování obědů

Obědy musí být odhlášeny den předem, nejpozději do 13:30 hod, nebo v pondělí do 8:00 hodin.

V případě náhlého onemocnění mají rodiče možnost si první den vyzvednout oběd v MŠ v  od 11:30 hod do 12:00 hod v kuchyňce vaší třídy do vámi přinesených nádob. Pokud nedodržíte časové lhůty k odhlášení, je strava za neomluvené dny účtována v plné výši.

Strava je určená k přímé spotřebě a nelze ji v MŠ po 12:00 uchovávat (hygienický předpis). 

Stravu lze odhlašovat pouze telefonicky nebo osobně ve Vaší třídě (ne e-mailem, či SMS)

Tel. pro odhlašování stravy: 384 323 478

Pokud se dítě vrací do mateřské školy dříve, než bylo domluveno s učitelkou, je třeba tuto skutečnost také den předem nahlásit do 13:30 hodin.

Bude-li předpokládaná a předem omluvená nepřítomnost dítěte delší než 1 měsíc, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost ředitelce a písemně požádá o slevu na školném (viz. Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání). 

Při nástupu do mateřské školy rodiče uhradí jistinu ve výši 1800,- Kč v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Následující platby si mateřská škola s písemným souhlasem rodičů strhává z účtu zákonných zástupců dítěte do 15. dne následujícího měsíce. V případě neprovedení inkasa Vám bude ponechána ve Vaší třídě u p. učitelky upomínka na neuhrazenou částku, kterou zaplatíte v hotovosti u vedoucí školní jídelny MŠ. Nezasílejte neprovedené inkaso na účet stravného MŠ. Zaslanou částka nelze přiřadit k Vašemu dítěti. Stravné se hradí celodenní nebo polodenní po dohodě s vedoucí školní jídelny.

Veškeré informace školního stravování Vám poskytne vedoucí školní jídelny Michaela Štoidlová a to telefonicky (384 323 478), nebo osobně v době úterý až čtvrtek od 6:00 do 12:30 hodin. 

Závažnější problémy můžete konzultovat s ředitelkou MŠ v předem domluvené době.

Dana Novotná
ředitelka mateřské školy

2. mateřská škola Jindřichův Hradec

logo 2msjh smallJáchymova ul. 209/III
Jindřichův Hradec
37701

email: msjachymova@seznam.cz
tel: +420 384 323 478

IČO: 70981973
ID datové schránky: a3xmv52
Zřizovatel: MěÚ J. Hradec

Poslední příspěvky

Vyhledávání