Aktuálně

Čtení s Katkou

Kniha a práce s ní je nedílnou součástí práce pedagoga. Má velký vliv na rozvoj dítěte a následný vztah ke vzdělávání. Kromě slovní zásoby a řeči rozvíjí i další stránky osobnosti dítěte. Vede k přemýšlení, utváření vlastního názoru, logickému myšlení, prohlubování citů, vkusu a fantazie. Přináší radost a nové poznatky.

Jsme si vědomi, že při četbě je důležitá pravidelnost, tak jsme od začátku 2. pololetí zavedli „čtvrtky s knihou pro předškoláky“. Měli jsme velké štěstí. Nabídla se nám začínající autorka Kateřina Dvorská se svou prvotinou „ Příběhy světlušky Věrušky “.

Je to milé vyprávění příběhů Věrušky a její sestřičky Květušky. Vždy se pozastavíme nad vysvětlením slovíčka nebo slovního spojení tak, aby děti pochopily (např. „ předávání z generace na generaci, každý na světě má svoje místo...“). Děti se zapojují do diskuse a sdělují své vlastní potřeby.

Přestože se nám současná doba stále více digitalizuje, má kniha své nezastupitelné místo. Čtením bychom měli děti motivovat tak, aby si ho přenášely do svého života, abychom v nich vychovali lásku a hezký vztah ke knihám.

2. mateřská škola Jindřichův Hradec

logo 2msjh smallJáchymova ul. 209/III
Jindřichův Hradec
37701

email: msjachymova@seznam.cz
tel: +420 384 323 478

IČO: 70981973
ID datové schránky: a3xmv52
Zřizovatel: MěÚ J. Hradec

Poslední příspěvky

Vyhledávání